Silvia Bobocká

Prenatal yoga - Tehotenská yoga

Silvia Bobocká

Silvia Bobocká je certifikovanou inštruktorkou II. stupňa Hatha jogy. Je absolventkou štúdia Jogovej filozofie a etiky Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti študuje Jogovú terapiu na FTVŠ Karlovej univerzity v Prahe.

Joga

Tak ako každý z nás má svoj príbeh, má ho aj Silvia. Po tom ako ochorela na nevyliečiteľnú chorobu, začala hľadať príčiny v sebe. Po niekoľkých rokoch sa vrátila k joge, začala meniť svoj život a prácu od základu. Pod vedením Fredyho Ayisiho a Aďky Pročkovej sa pred siedmimi rokmi začala s jogou zaoberať intenzívne a stala sa súčasťou jej každodenného života. Každým dňom si však stále viac uvedomovala, že joga nie je len fyzické cvičenie, ale aj niečo viac. Hĺbku jogovej filozofie a etiky začala spoznávať u významných učiteľov na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Českej akadémie jógy. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity zase objavuje ako zahrnúť princípy zdravého pohybu a vývojovej kinezioĺogie do jogy. Silvia sa venuje hlavne začiatočníkom a budúcim mamičkám na hodinách Hatha jogy a Gravid jogy. Ako doživotný žiak jogy pokorne ponúka svoje skúsenosti ďalej.