Michal je veselý chlapec s dušou dieťaťa, pohybovo veľmi zdatný, chápavý a tolerantný . Filozofia jeho života je, láska, rešpekt a pochopenie. Už 16 rokov sa zaoberá výchovou, usmerňovaním a štúdiom detí v praxi. Učí gymnastiku, akobaciu a všeobecný pohybový rozvoj detí. Zameriava sa na cvičenia rozvíjajúce ohybnosť, pevnosť a vyváženosť tela, rovnováhu a budovanie dôvery.

To všetko našiel v Acro Yoge, ktorú nielen učí ale aj sám praktikuje.

Michal presadzuje názor vychovávať deti na základe lásky a porozumenia, nie na báze strachu, trestu a diktatúry.

Momentálne pracuje v detských táboroch, robí detské oslavy a učí deti spomínanú Acro Yogu. Do nedávna pracoval v materskej škole Timravina , kde učil deti v predškolskom veku a pripravoval ich na nástup do školy, učil tiež gymnastiku v centre Malina a v detských táboroch agentúry OK.

Na Shantiloke nám spoločne s Vandou predstaví základy Acro Yogy a s deťmi si zacvičí Detskú Yogu. To všetko v hlavný deň – sobotu 1. septembra.

A teda neváhajte priviesť vaše ratolesti, o zábavu budú mať postarané.