Pohyb je pre Janku neoddeliteľnou súčasťou života už od detstva. Ako aktívna športovkyňa pred 5 rokmi objavila čaro yógy, ktorá jej ukázala inú formu pohybovej aktivity, ako aj duchovný rozmer, ktorý ju významným spôsobom nasmeroval na jej vlastnej ceste yogy. Záujem o yogu narastal a zásadný prielom nastal keď začala cvičiť pod vedením jej učiteľa Fredyho Ayisiho. Absolvovala kurz inštruktora I. a II. stupňa pod jeho záštitou, pravidelne sa zúčastňovala jeho tréningov. Túžba po zdokonaľovaní sa na yogovej cesta rástla každým dňom.

Pravidelne sa zúčastňuje na workshopoch yogy, kde získava vedomosti a praktické skúsenosti iných učiteľov yogy, ktoré aplikuje do svojej yogovej praxe.