Názov prednášky: Záhada Akašických záznamov – ako ich preniesli na Zem vo forme Knižníc Palmových Listov?
Popis prednášky: Akaša – praveké sanskritské slovo s hlbokým významom. Akaša je priestor, ktorý nás všetkých obklopuje. Je to miesto nekonečného vedomia, spoločná pamäť ľudstva a duchovný priestor, ktorý preniká celou našou existenciou. Dávni mudrci, maharišiovia, mali neobmedzený prístup do tohoto posvätného fenoménu. Ako sa tam dostali? Prečo ho vo dne, v noci navštevovali? Tieto posvätné vedomosti uchovávali pre budúce generácie v jedinečnej forme. Sú to Knižnice Palmových Listov, kde sú uskladnené a chránené bilióny rukopisov. 110 miliónov z nich obsahuje životné predpovede – osudy ľudí. Ale, čo sa ukrýva v tých ostatných?
Prednáška prebehne v anglickom jazyku, tlmočená do slovenčiny.