Zuzka pracuje (ak sa to vôbec dá nazývať prácou ) ako yogová lektorka a rodinná fotografka.

K yoge sa dostala „vďaka“ zdravotným problémom a rýchlo pochopila, že yoga sa necvičí, ale YOGA SA ŽIJE. Preniká do každého okamihu, každého nádychu a výdychu, do každého spojenia so sebou. S láskou a vďakou prijíma život taký, aký sa ponúka so všetkými darmi a skúškami, ktoré pripraví. Vďaka pokore a spojeniam, ktoré jej priniesla yoga, je sama sebou a šťastná.

 

Po získaní certifikátu Inštruktora yogy II.stupňa v yogovej škole Vidyalaya šíri yogu ďalej.